Vuokrausehdot

MATKAILUAUTON VUOKRAUSEHDOT

Vuokra sisältää 2000 km/vko ja ylimenevistä kilometreistä veloitamme 0,30 €/km.

AUTON VUOKRAAMINEN JA VARAUS-/TAKUUMAKSU
Jos haluat vuokrata auton, veloitamme heti varaus-/takuumaksuna 300 €, joka palautetaan auton palautuksen yhteydessä, mikäli auto on vuokrauksen alkua vastaavassa kunnossa. Varaus astuu voimaan, kun varaus-/takuumaksu on tilillämme. Koska autossa on täydet vuokra-autovakuutukset, edellyttää vakuutusyhtiö, että vuokraajalla on myös voimassa oleva luottokortti. Kuljettajalla on oltava ikää vähintään 22 vuotta ja ajokortin kakkosvaihe suoritettu.

Auto palautetaan sisältä siivottuna, harmaavesisäiliö ja WC tyhjennettynä. Jos auto on ulkopuolelta erityisen likainen, se tulisi pestä (ei saa käyttää painepesuria). Palautuksen yhteydessä tarkistetaan myös mahdolliset vahingot sisustuksessa sekä ulkopuolella.

VUOKRAN MAKSAMINEN
Varsinainen vuokra on maksettava 3 viikkoa ennen vuokrauksen alkua. Jos vuokrauksen alkuun on vähemmän aikaa, on vuokra maksettava heti.

AIKATAULU
Nouto ja käyttöopastus: klo 15.00 tai sopimuksen mukaan
Palautus: klo 12.00 tai sopimuksen mukaan

KAASUPULLO, POLTTOAINE, VAKUUTUKSEN OMAVASTUU JA ASIAKIRJAT
Autossa on 2 kaasupulloa. Toinen on täysi ja autoa palautettaessa sen on myös oltava täysi. Myös
polttoainetta on autoa palautettaessa oltava yhtä paljon kuin vuokrauksen alkaessa. Vuokra-autovakuutuksen omavastuu on Pohjoismaissa 850 € ja muualla Euroopassa 1700 €.  Autoa ei saa viedä ulkomaille ilman vuokranantajan lupaa.

Huomioi auton mitat ja pyri välttämään auton ajamista ahtaisiin paikkoihin, liian mataliin katoksiin kuten bensa-asemat ja tarkista myös alikulkusiltojen korkeudet. Älä myöskään aja autoa esim. kapealle metsätielle, jos on mahdollista, että puiden oksat aiheuttavat raapimisjälkiä.  Muista lukita auto huolellisesti, kun poistut autosta.

Leirintäalueilla turvaväli toiseen ajoneuvoon ja sen varusteisiin on vähintään 4 m.

Autossa olevia asiakirjoja, kuten rekisteriotetta, käyttöohjeita ja mahdollisia muita asiakirjoja on käsiteltävä huolella. Mahdolliset vahingot veloitetaan vuokralaiselta.

MUU VARUSTUS
Sähkökaapeli, kiilat (2 kpl), WC-kemikaalit, raikasvesikannu.

YLINOPEUS- YM. SAKOT
Vuokralainen vastaa itse vuokrauksen aikana mahdollisesti saamistaan ylinopeus-, parkki– ja muista sakoista. Myös nopeusvalvontakameran  perusteella lähetetyt sakot kuuluvat vuokralaisen maksettaviksi.

TARKEMMAT VUOKRAUSEHDOT

1 VUOKRA-AJAN ALKAMINEN
Vuokra-aika alkaa auton luovutushetkestä.

2 AUTON LUOVUTUS VUOKRALAISELLE
2.1 Vuokranantajan on luovutettava auto vuokralaiselle sopimuksen mukaan.

2.2 Ennen auton luovutusta vuokralaiselle on vuokranantajan ja vuokralaisen tarkastettava auton kunto ja merkittävä tarkastuksen yhteydessä havaitut viat ja muut puutteet paperille.

3 VUOKRAAN SISÄLTYY
- käyttöopastus
- WC-kemikaalit
- normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset
- arvonlisävero
- sopimuksen mukaiset vakuutukset
- sähkökaapeli, kaasupullot (2 kpl) ja kiilat (2 kpl)

4 VUOKRAAN EI SISÄLLY
- polttoaine
- kaasu
- siivous, harmaavesisäiliön tyhjennys, WC:n tyhjennys
- renkaiden korjaukset

5 VAKUUTUKSET
5.1 Autossa on täydet vuokra-autovakuutukset ja vuokralaisen omavastuu on Pohjoismaissa 850 € ja muualla Euroopassa 1700 €. Vahingon sattuessa on vuokralainen velvollinen suorittamaan omavastuun vuokranantajalle välittömästi. Vuokranantaja perii lisäksi auton korjauksen selvittelykuluina 50 €.

5.2 Vuokralainen joutuu korvaamaan kaikki aiheutuneet vahingot omavastuun määrästä
riippumatta mikäli autolle koituneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta,
huolimattomuudesta, hurjastelusta tai auton väärinkäyttämisestä. Tai jos syynä on ylikuormaus,
vauriot auton verhoilussa ja varusteissa, väärän polttoaineen käyttäminen, raikasvesisäiliön
likaaminen (veloitamme säiliön vaihdosta 1000 EUR),  tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa huumaavien aineiden vaikutuksen alainen. Lisäsi veloitetaan korvaus seisontapäiviltä kuitenkin korkeintaan 30 vuorokaudelta. Korvaus seisontapäiviltä lasketaan kohdassa 8.4 mainitulla tavalla.

6 AUTON KÄYTTÖ
6.1 Vuokralainen on velvollinen hoitamaan autoa ja sen varusteita huolellisesti.

6.2 Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata autoa edelleen kolmannelle henkilölle.

6.3 Autoa ei saa kuljettaa Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.

7 VUOKRALAISEN VASTUU
7.1 Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle sellaisen vahingon, mikä on aiheutunut vuokralaisen, hänen perheenjäsentensä tai vieraidensa tuottamuksesta ja jota vakuutus ei kata.

7.2 Kolarista, auton tai sen varusteiden vakavasta vaurioitumisesta tai katoamisesta on vuokralaisen viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle ja lähetettävä vahinkoilmoitus.

7.3 Auton huolto– ja korjauspäivien osalta ei vuokralaiselle suoriteta hyvitystä vuokrasta.

7.4 Mahdollisista lisävakuutuksista vastaa vuokralainen itse.

8 AUTON PALAUTUS VUOKRANANTAJALLE
8.1 Auto on palautettava vuokra-ajan viimeisenä päivänä huolellisesti siistittynä ja muutoinkin sellaisessa kunnossa kuin auto oli luovutettaessa. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokralaiselta auton siivouksesta 100 EUR, lattiamattojen pesusta 80 EUR, wc:n tyhjennyksestä 100 EUR, puuttuvasta polttoaineesta yleisen hintatason mukainen hinta + tankkaus 20 EUR, kaasupullon täytöstä 30 EUR,  mikäli auto ei ole edellämainitussa kunnossa.

8.2 Auton palauttamisen yhteydessä vuokranantaja ja vuokralainen tarkastavat sen kohdan 2.2 mukaan. Tässä tarkastuksessa havaituista vioista ja puutteista, joita ei ollut vuokra-ajan alussa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa  vuokranantajalle ja korvaus on maksettava välittömästi. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokralaisen ilmoittamatta jättämät vahingot ja puutteet myös jälkikäteen. Vuokranantaja perii lisäksi auton korjauksen selvittelykuluina 50 €.

8.3 Mikäli auto on palautettu vuokranantajalle myöhemmin kuin sopimuksessa on mainittu, mutta kuitenkin kolmen tunnin kuluessä tästä ajankohdasta lukien, on vuokralainen velvollinen suorittamaan 200 euron suuruisen myöhästymismaksun. Myöhästymismaksu on maksettava välittömästi.

8.4 Jos palauttaminen tapahtuu tätä myöhemmin, on vuokralaisen suoritettava 300 euron suuruinen myöhästymismaksu ja sen lisäksi myöhästymisajalta puolitoistakertainen vuokra. Lyhin vuokra-aika on tällöin yksi vuorokausi. Vuorokausivuokra saadaan jakamalla maksettu vuokra päivien lukumäärällä. Maksettava välittömästi.

8.5 Vuokralainen on vastuussa autosta, kunnes se on luovutettu vuokranantajalle.

9 SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Jos vuokralainen haluaa purkaa sopimuksen, ei varausmaksua palauteta mikäli vuokra-ajan alkuun on alle 30 vrk. Jos vuokra-ajan alkuun on 21-15 vrk tulee vuokrasta maksaa puolet ja sen jälkeen veloitamme vuokran kokonaan.

HUOM! TUPAKOINTI JA ELÄINTEN KULJETTAMINEN AUTOSSA ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY. ULKOJALKINEILLA EI SAA OLESKELLA ASUINTILASSA. NÄISTÄ AIHEUTUVIEN HAITTOJEN TAI VAHINKOJEN KORJAAMINEN VELOITETAAN VUOKRALAISELTA. MAKSETTAVA AUTON PALAUTUKSEN YHTEYDESSÄ.

HUOMAUTUKSET:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 

 

TL Finn-Automobile Caravan

  • Matkailuautojen vuokraus
  • Matkailuautojen kaasulaitteiden huolto
  • Tarvikkeiden ja varusteiden myynti

TL Finn-Automobile T:mi

  • Autotuningtarvikkeet
  • Varaosat